Facebook IPO: Can Facebook Beat the Google Display Network in Online Advertising?

Do Facebook Ads work
Reference:

Facebook Ads (FB Ads) และ Google Display Network (GDN) เป็นช่องทางหนึ่งของการโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ที่มีลักษณะการให้บริการใกล้เคียงกันมาก และยังได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะไม่ว่าจะแบรนด์เล็ก แบรนด์ยักษ์ใหญ่ สินค้าโอทอป ธุรกิจ SME ฯลฯ ใครๆ ก็สามารถลงโฆษณาบน FB Ads และ GDN ได้ เพราะนอกจากเราจะลงโฆษณาได้ตามงบประมาณที่เรามีอยู่แล้ว เรายังสามารถควบคุมรายละเอียดต่างๆ ได้เอง และยังสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้ตลอดเวลา สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเลือกตามเพศและวัยแล้ว ยังสามารถเลือกได้ตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมายด้วย ทำให้การโฆษณามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากและตรงกลุ่มและมากยิ่งขึ้น ด้วยการลงทุนเพียงน้อยนิดแต่ได้ผลตอบรับสูง

แต่ถ้าถามหา ROI (Return of Investment) ของ FB Ads และ GDN ล่ะ อะไรให้ ROI กับแบรนด์ได้มากกว่า? ซึ่งผลการสำรวจของ WordStream สามารถใช้เป็นคำตอบได้อย่างเห็นภาพรวมชัดเจนว่า การโฆษณาบน FB Ads สามารถเข้าถึง (Reach) ได้ต่ำกว่า GDN โดยที่ FB Ads สามารถสร้าง Impressions (การมองเห็น) ได้สูงถึง 1 ล้านล้าน Impressions ต่อเดือน แต่ในขณะเดียวกัน GDN สามารถเข้าถึงผู้บริโภคบนอินเตอร์เน็ตได้สูงถึง 90% ด้วยช่องทางต่างๆ ในเครือข่ายของ Google กว่า 2 ล้านเว็บไซด์ ซึ่งทั้ง 2 ช่องทางนี้ จะมีข้อได้เปรียบที่ต่างกัน ดังนั้น ก่อนที่เราจะเลือกช่องทางการโฆษณา เราควรวิเคราะห์ให้ดีก่อนว่า กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการสื่อสารด้วยนั้น เป็นกลุ่มผู้ใช้งาน FB อยู่ในระดับไหน ชอบเสพสื่อจากแหล่งใด เพื่อที่เราจะได้เลือกใช้ทั้ง 2 ช่องทางให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ซึ่งการลงโฆษณาบน GDN จะมีค่าเฉลี่ยของ CTR สูงถึง 0.4% และยังสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกถึง 36 เท่า ขึ้นอยู่กับการเลือก Targeting Group แต่สำหรับ FB จะมีค่าเฉลี่ย CTR โดยรวมที่ 0.051% เท่านั้น ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภาพรวมทั้งหมดของการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ต ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 0.1% และเมื่อเปรียบเทียบกันเป็น CPC (Cost-Per-Click) FB Ads จะมีราคาสูงกว่า GDN อยู่ที่ 0.80$ และ 0.75$ ตามลำดับ

การเลือก Ads Targeting เป็นส่วนสำคัญในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โฆษณาจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากเราสามารถเลือก Ads Targeting ได้ครอบคลุมและตรงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือแคมเปญมากที่สุด ซึ่งดูเหมือนว่า FB Ads จะยังคงด้อยกว่า GDN ที่สามารถเลือก Ads Targeting ได้มากกว่า เช่นการเลือกกลุ่มผู้ใช้งานผ่านมือถือ หรือเลือกจาก Keyword ของตัวโฆษณา ซึ่ง FB Ads ยังไม่มีบริการในส่วนนี้ ทั้งๆ ที่ผู้ใช้งาน FB ส่วนใหญ่ มักเข้าใช้งานผ่าน Mobile Site จำนวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ใช้งานผ่าน Desktop ลดลง

ในส่วนของรูปแบบโฆษณา FB Ads ก็ยังคงด้อยกว่า GDN อยู่มากเช่นกัน หากใครที่เคยลง FB Ads จะทราบว่า FB มีการจำกัดขนาดของภาพและตัวอักษร รวมถึงรูปแบบการแสดงผลที่ผู้ใช้บริการไม่ได้มีทางเลือกมากนัก แต่สำหรับ GDN ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรูปแบบการลงโฆษณาได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Text, Image, VDO, ads on Mobile รวมไปจนถึง Games อีกด้วย ซึ่งแต่ละรูปแบบ จะมีวิธีการวัดผลที่แตกต่างกันไป

ถึงแม้ว่าภาพรวม ROI ของ FB Ads จะดูน้อยกว่า GDN อยู่มาก แต่การลงโฆษณาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด อาจต้องใช้ทั้ง 2 ช่องทางควบคู่กันไป โดยเลือกให้น้ำหนักกับการลงโฆษณาตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ซึ่งต้องทำการบ้านให้ดีว่า วัตถุประสงค์ของการลงโฆษณา คืออะไร? ต้องการสร้างการรับรู้ (Awareness) กับคนจำนวนมาก ก็อาจต้องเจาะให้ลึกลงไปอีกว่า คนจำนวนมากที่ว่านั้น เป็นประชากรบน FB หรือเปล่า หากไม่ได้เจาะจง เราอาจจะเลือกเป็น GDN และใช้ FB Ads ในการสร้าง Engagement กับกลุ่มเป้าหมายก็ได้ ทุกอย่างไม่มีอะไรตายตัว เราสามารถวัดผลและค่อยๆ ปรับเปลี่ยนให้ได้ตามเป้าหมายก็ได้เช่นกัน

ที่มา: http://www.obvoc.com/blog/2012/06/07/advertising-fb-ads-google-ads-infographic/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s